Potensify ingår numera i medicoo, detta gör att du måste skicka in alla detaljer igen. Även om det går mycket fortare än förra gången.


Den stora skillnaden är att du numera på medicoo.se har möjlighet att få upp till 3 månaders recept vid första besöket. Detta gör att du kan få större förpackningar och därmed slippa besöka läkaren lika ofta. 


Har du fler frågor om denna omställning, tveka inte att kontakta oss.