Medicoo förnyar recept från Potensify och du får upp till 3 månaders recept, d.v.s. större förpackning. Receptförnyelse hos oss är kostnadsfritt. 


Detta gäller för våra receptförnyelser inom följande kategorier:- Potensmedel förnyas med upp till 3 månaders behandling

- P-piller förnyas med upp till 6 månaders behandling


Medicoo förskriver inte:


- Narkotikaklassade läkemedel

- Inte Specialistläkemedel, för ovanliga sjukdomar cancerbehandling med mera

- Inte läkemedel avsedda för injektion, med undantag för insulin.