All information behandlas under sträng sekretess i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och patientdatalagen (PDL). Ytterligare information kring detta finns att läsa i våra användarvillkor.