All datatrafik som går via medicoo är krypterad, detta gäller även för all data som är lagrad. Medicoo bedriver vård i enlighet med patientsäkerhetslagen (PSL) för att minska risken för vårdskador. Alla läkare som jobbar hos medicoo har giltig patientförsäkring.