Om du vill få tillgång till hela din journal kan du kontakta oss på support@medicoo.se.