Din behandlande läkare och annan sjukvårdspersonal har tillgång till dina journaluppgifter i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det råder samma stränga krav på sekretess hos medicoo som hos andra vårdgivare och dina uppgifter är alltid skyddade både internt och för tredje part.