Då får du en blodprovsremiss att printa ut och ta med till det provtagningsställe som du valt. När provresultaten kommit granskar din läkare dem och kontaktar därefter dig för att gå igenom resultaten.