Medicoo är endast avsedd att användas för enklare primärvårdsärenden som går att diagnostisera utan att läkaren behöver göra en fysisk undersökning.