Medicoo är en digital vårdgivare där du kan träffa leg. läkare, specialistläkare och få vård på dina villkor, när du vill och från där du är. Alla läkare som jobbar för medicoo innehar svensk läkarlegitimation.


Besök oss gärna på medicoo.se för att se vad du kan få hjälp med.